Vabilo na pohod po SLAKOVI POTI 2022

glava vabilo MANJŠA

V soboto, 7. maja 2022 vas vljudno vabimo na 9. POHOD PO SLAKOVI POTI, ki vsako leto poteka po stalno označeni Slakovi poti po Trški gori. Pohod je posvečen spominu na dolenjskega virtuoza na frajtonarici in legendi narodno zabavne glasbe, Lojzetu Slaku.

Pohodna pot je krožna, označena, nezahtevna, dolžine 8,0 km.

Kje nas najdete: Kmetijska šola Grm, Sevno 13, Novo mesto, izvoz iz avtoceste Novo mesto - vzhod,v prvem krožišču levo mimo Qlandije, v tretjem krožišču levo pod nadvozom avtoceste in po 300 metrih ste na lokaciji starta, ki je tudi cilj pohoda. Dostopna pot bo označena!

Program:

- prijave pohodnikov od 8.00 ure naprej pri Kmetijski šoli GRM, Sevno 13, Nm

- skupinski start ob 9.00 uri,

- malica na Trški gori od 10.00-11.00 ure,

- kulturni program na Trški gori pri spomeniku Lojzetu Slaku oziroma cerkvi ob 11.00 uri

- kosilo od 12.00 ure naprej, v Kmetijski šoli GRM

Postojanke:

- Start pri KŠ GRM: čaj, kava,

- Vinotoč Teropšič,

- Trška gora pri cerkvi: malica –  klobasa, kruh, senf, cviček

- Slakova zidanica,

- Verčkova zidanica,

- Šolska zidanica KŠ Grm,

- Cilj pri KŠ Grm – kosilo: golaž, kruh, pijača pri kosilu za doplačilo.

Cviček, voda, in priložnostni prigrizki na postojankah so všteti v ceno štartnine!

Startnina je 15,00 Eur/osebo in pokriva vso našteto ponudbo na pohodu.

Vsak pohodnik dobi za ceno startnine tudi: vrečko za okrog vratu in kozarec, bon za malico in kosilo, zgibanko pohoda. Ponudba na postojankah je prosta, brez bonov, razen za malico in kosilo! Vsakemu pohodniku - harmonikarju, ki pride na pohod s harmoniko podarimo spominsko majico Slakovega pohoda!

Prosimo vas, da večje skupine predhodno prijavite! Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., www.trskagora.si,https://www.facebook.com/slakova.pot, mobi : 040 650 051

POHOD JE NA LASTNO ODGOVORNOST in bo v vsakem vremenu !Lepo vabljeni in nasvidenje v soboto, 7.5.2022 na Trški gori!  Pohod je tudi sestavni del prireditev v okviru 50. Tedna cvička

50.teden cvička

VABILO - 9. POHOD PO SLAKOVI POTI

018

 

9.POHOD PO SLAKOVI POTI

 

Društvo vinogradnikov Trška gora-Novo mesto vas v soboto, 7. maja 2022 vabi na 9. POHOD PO SLAKOVI POTI. Pohod je posvečen spominu na dolenjskega virtuoza na frajtonarici in legendi narodno zabavne glasbe, Lojzeta Slaka.

Pohodna pot je krožna, označena, nezahtevna in je dolžine 7,5 km.

 

PROGRAM:

- od 8h-9h prihod (izvoz iz AC Nm vzhod),

- parkiranje ter start in cilj pri Kmetijski šoli Grm, Sevno 13, Novo mesto,

- malica pri cerkvi na Trški gori,

- ob 11 h kulturni program pri spomeniku Lojzetu Slaku na Trški gori,

- ob 13 h kosilo v Kmetijski šoli Grm.

 

Startnina:

15,00 EUR/osebo (vodenje, program, vrečka, kozarec, hrana, pijača)

 

Informacije, prijave za skupine:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.;www.facebook.com/pohod po slakovi poti.

 

POHOD JE NA LASTNO ODGOVORNOST in bo v vsakem vremenu!

VABLJENI!

 

OCENJEVANJE VIN V OKVIRU 50.TEDNA CVIČKA

 

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV

TRŠKA GORA

Sevno 13

 

OCENJEVANJE VIN V OKVIRU 50. TEDNA CVIČKA

 

Vzorce za ocenjevanje vin v okviru 50.Tedna cvička bo pobirala komisija v sestavi: Dušan Teropšič in Eršte Andrej,

                                   v nedeljo, 3.4.2022,od 13.ure dalje.

Steklenice, zamaške in nalepke ZDVD, prinese komisija s seboj.

Pogoj za oddajo vzorcev je udeležba na letošnjem društvenem ocenjevanju, ki je bilo 4.3.2022.

Potrebno je oddati 2 litra vina po vzorcu.

Ob kandidaturi za Kralja cvička se odda 3 litre po vzorcu, kandidat mora imeti zalogo 2.000 l cvička.

Cena je 23 € po vzorcu. Za svoje člane DVTG prispeva 13 € po vzorcu.

Prijave za oddajo vzorcev je potrebno podati do sobote 2.4.2022 do 20.ure

- Dušanu Teropšiču na tel. 041 537 519       ali

- Andreju Erštetu na tel. 041 651 976.

      

 

  Trška gora, 28.3.2022                                            Predsednik DVTG:

                                                                           Marjan Lisac.l.r.

 

 

VOLILNI OBČNI ZBOR DVTG

 

VOLILNI OBČNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

 

Vabimo vas na volilni Občni zbor članov društva vinogradnikov Trška gora, ki bo v petek, 25. marca 2022 ob 18.00 uri, v jedilnici Kmetijske šole Grm, na Bajnofu.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora in sprejem dnevnega reda

2. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva,verifikacijske

    komisije,  volilne komisije, overovateljev zapisnika)

3. Obravnava in sprejem poročil o delu društva v letu 2020 in 2021

    (poročilo predsednika UO, blagajnika, predsednice NO)

4. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2022

5. Razrešitev organov društva

6. Volitve v organe Društva vinogradnikov Trška gora

7. Razno

8. Podelitev diplom in medalj spomladanskega ocenjena vin.

Po končanem Občnem zboru in podelitvi diplom, bo za člane društva brezplačna malica in organizirana zabava.

 

                                                                       Predsednik UO:

                                                                       Marjan Lisac,l.r.

 

 

 

RAZPIS KANDIDATUR ZA ORGANE DRUŠTVA ZA OBDOBJE                                                   2022-2023

 

Marca 2022 poteče mandat organom društva, zato bo od 12. do 20. marca v teku razpis za kandidiranje  v Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo.

Vsi, ki ste člani društva in se želite aktivno vključiti v delo društva kot člani organov društva, lahko svojo kandidaturo za željeno funkcijo vložite na priloženem obrazcu, ki ga skopirate, izpolnite in pošljite po      e-pošti na naslov društva: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.   ali po pošti na naslov: Društvo vinogradnikov Trška gora, Sevno 13, 8000 Novo mesto

Upoštevali bomo vse prijave, ki bodo prispele do vključno 20.3.2022.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Upravni odbor društva šteje 11 članov. Na prvi seji, ki mora biti v 8 dneh po izvolitvi, se UO konstituira (izvoli predsednika, namestnika predsednika, tajnika in blagajnika društva).

UO je za svoje delo odgovoren zboru članov. Mandat članov upravnega odbora je 2 leti.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzira zakonitost in smotrnost materialnega in finančnega poslovanja društva. Najmanj enkrat letno pregleda poslovanje in predlaga zboru ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti ter izboljšanje poslovanja in delovanja društva.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodeluje na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 2 leti.

Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 2 let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Volitve kandidatov v organe društva bodo 25. marca 2022 na občnem zboru.

                                                                                                         

                                                                                                                                                  Predsednik UO DVTG:      

                                                    Marjan Lisac,l.r.

                                                                          

Prijava kandidature za organe društva za obdobje 2022 – 2024

Ime, priimek:            .................................................

Naslov:                            ................................................

Pošta:                     ................................................

Telefon/mobitel:        ................................................

Elektronski naslov:     ................................................

Izjavljam, da nepreklicno kandidiram za naslednjo funkcijo (vstavi X v kvadratek ob željeni funkciji:

Predsednik Upravnega odbora (UO):         __

Namestnik predsednika:                        __

Blagajnik:                                             __     

Tajnik:                                                 __

Član UO:                                              __

- Člani UO na prvi seji potrdijo oz. izmed sebe izvolijo predsednika.

Član Nadzornega odbora (NO):                 __

Član Disciplinske komisije (DK):                __

         - Člani NO in DK izmed sebe izvolijo predsednika.

Datum: .............................

Podpis: ..........................

 

 

VABILO ZA SPOMLADANSKO OCENJEVANJE VIN

20200228 160807

 

SPOMLADANSKO OCENJEVANJE VIN

Obveščamo člane Društva vinogradnikov Trška gora, da bomo vina, ki jih boste prinesli v ocenjevanje, sprejemali v četrtek, 3.3.2022, od 16. do 19. ure v vinoteki Kmetijske šole Grm v Sevnem na Trški gori. 

Vzorec vina oddajte v litrski steklenici z navojnim zamaškom. Steklenica mora biti označena z vrsto vina, imenom in naslovom vinogradnika ter vinsko gorico.

Ocenjevanje bo v petek, 4.3.2022, v prostorih KŠ Grm.

Prispevek za ocenjevanje vin za člane društva je 10 €/vzorec, za nečlane 15 €/vzorec. Pogoj je plačana članarina, ki jo boste lahko plačali tudi ob oddaji vzorca. Komisija bo sestavljena iz zunanjih ocenjevalcev z licenco.

Udeležba na društvenem ocenjevanju in min. ocena 15,50 točk je obvezen predpogoj za  sodelovanje na Tednu cvička. Najbolje ocenjenim vzorcem cvička se bo na KGZ Nm preverila vsebnost alkohola.

Podelitev priznanj in medalj bo na volilnem Občnem zboru članov, ki bo v petek , 25.marca 2022 ob 18. uri v jedilnici Kmetijske šole Grm! 

             Tajnik:                                  Predsednik:  

        Igor Bučar,l.r.                         Marjan Lisac,l.r.

 

PODPIS POGODBE ZA 50.TEDEN CVIČKA IN VALENTINOVA REZ POTOMKE

 

Teden cvička, največja vinsko-turistična prireditev na Dolenjskem, se letos vrača v dolenjsko prestolnico, v Novo mesto. Pa ne le to, svoje moči letos združujejo prireditelji treh sorodnih prireditev. Pod skupnim imenom Festival cvička in skupno organizacijo pod vodstvom Zavoda Novo mesto bodo letos od 27. do 29. maja v središču mesta in na gradu Grm potekali 50. Teden cvička, festival vin Pop Up Wine Festival in študentska Cvičkarija. Predstavniki organizatorjev naštetih prireditev so danes dopoldne na rotovžu podpisali pogodbo o sodelovanju.

PODPIS POGODBE ZA CVIČKARIJO

Po podpisu pogodbe so se sopodpisniki skupaj s cvičkovo princeso Majo Vovko in slovensko vinsko kraljico Ano Pavlin ter ostalimi gosti odpravili v Pugljevo ulico, kjer sta novomeški mestni viničar Peter Korene in novomeški župan, ob navzočnosti botrov potomke Mirana Jurak in Miša Andrijanič ter predstavnikov Društva vinogradnikov Trška gora, obrezala mestni trti, žametovko, potomki znamenite mariborske najstarejše trte na svetu.

VRP 22 5

VRP 22VRP 22 1VRP 22 6

VRP 22 10

VRP 22 7

VRP 22 4

Za priložnostni prigrizek in žlahtno kapljico pa je poskrbelo Društvo vinogradnikov Trška gora.

VRP 22 2

 

 

 

Tekst in foto Igor  Bučar    

VABILO NA SPLETNO PREDAVANJE

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO

Šmihelska cesta14,8000 Novo mesto

tel.:(07)373-05-70,fax:(07)373-05-90

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

>E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Splet:www.kmetijskizavod-nm.si

Datum:16.2.2022

VABILO

 

Vabimo vas na spletno predavanje na temo

 

STEKLENIČENJE VINA

in

KRATKE INFORMACIJE ZA VINOGRADNIKE

 

Spletni seminar bo potekal v  sredo,23.2.2022,ob18:00.uri, po predhodni registraciji in prijavi:

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rjnG75UxQhek0iKWrEp4pA

Po uspešni registraciji boste prejeli povratni e-mail s povezavo na seminar. Možnost za pridružitev bo od 17:30 dalje, zato prosimo, da se nam pridružite vsaj nekaj minut pred začetkom.

Predavatelja:

Jernej Martinčič, univ. dipl. inž. agr.

IvankaBadovinac,univ.dipl.inž.agr.

 

Vljudno vabljeni!

 

Ivanka Badovinac,l.r.                              mag.Zdenka Kramar,l.r.

Svetovalka spec.za vinarstvo        Vodja Oddelka zakmetijsko svetovanje

 

VABILO NA SPLETNI SEMINAR

 

VABILO NA WEBINAR

 

KMETIJSKO GOZDRASKI ZAVOD NOVO MESTO

Šmihelska cesta14, 8000 Novo mesto

tel.:(07) 373-05-70,fax:(07)373-05-90

Datum:24.1.2022

                             VABILO

Vabimo vas na spletno predavanje na temo:

 

                   

TOLERANTNE SORTE VINSKE TRTE     in

NEGA VINA SPOMLADI

 

Spletni seminar bo potekal v  četrtek, 27.1.2022, ob 18:00.uri, po predhodni registraciji in prijavi:

https://zoom.us/webinar/register/WN_284Fe0dAS7CZcE-iZUK4-A

 

Po uspešni registraciji boste prejeli povratni e-mail s

povezavo na seminar. Možnost za pridružitev bo od

17:30 ure dalje,zato prosimo, da se nam pridružite vsaj

nekaj minut pred začetkom.

Število mest je omejeno. V kolikor se želite prijaviti, to

storite čimprej.

 

Predavatelja:

Jernej Martinčič, univ.dipl.inž.agr.

Ivanka Badovinac, univ.dipl.inž.agr.

 

Vljudno vabljeni!

 

IvankaBadovinac,l.r.           mag.Zdenka Kramar,l.r.

Svetovalka specialist         Vodja Oddelka zakmetijsko            za vinarstvo                            svetovanje

 

 

VABILO ZA SPLETNI SEMINAR

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Tel.: (07) 373-05-70, fax: (07) 373-05-90

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Splet:     www.kmetijskizavod-nm.si                                                                                           Novo mesto, 17. 1.2022

VABILO

 

V trajnih nasadih smo se zadnjih nekaj desetletjih, za zatiranje plevelov v vrstnem prostoru posluževali predvsem metod v okviru katerih je bila osnova uporaba kemičnih sredstev z različnimi načini delovanja. Le redki posamezniki so se tudi v tem obdobju posluževali mehanskih načinov zatiranja plevelov. Najpogostejša načina sta bila košnja ali mulčenje. Malo manj pogost način pa je bilo okopavanje vrstnegaprostora.

Zahvaljujoč številnim znanstvenim ugotovitvam, ki dokazujejo, da je pretirana raba herbicidov škodljiva, tako za gojene rastline kot okolje in vedno večjega zavedanja številnih pridelovalcev, da je potrebno na tem področju uvesti nekaj sprememb, se ponovno povečuje delež mehansko obdelanih tal v trajnih nasadih tako vrstnega v nekaterih primerih pa celo medvrstnegaprostora.

Vabimo vas na spletno predavanje – webinar z naslovom:

-SKRB ZA RODOVITNOST TAL V TRAJNIH NASADIH

-IZKUŠNJE Z MEHANSKO OBDELAVO VRSTNEGA PROSTORA V TRAJNIH NASADIH

Predavatelja:

Jernej Martinčič, univ. dipl. inž. agr.

KGZS-Zavod Novo mesto

-      Skrb za rodovitnost tal v trajnihnasadih

Martin Mavsar, univ. dipl. inž. agr. KGZS-Zavod Novo mesto

-      Izkušnje z mehansko obdelavo vrstnega prostora v trajnihnasadih

Spletni seminar bo potekal v četrtek, 20. 1. 2022, ob 18. uri, po predhodni registraciji in prijavi na spodnji povezavi:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_M6NjxM9mS8OJAlBDwPAOGw

Po uspešni registraciji boste na pravilno vnesen elektronski naslov, ki ste ga vnesli v obrazec, dobili direktno povezavo na seminar.

Vljudno vabljeni!

Pripravil:                                             Vodja Oddelka za kmetijskosvetovanje:

JernejMartinčič                                    mag. Zdenka Kramar,l.r

 

»Dogodek se lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah ali družabnih omrežjih. Namen je dokumentiranje in obveščanje javnosti o delu in dogodkih.«

 

 

WEBINAR PREDAVANJA

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Šmihelska cesta 14, 8000 NOVO MESTO

 

Spoštovani.

Dovolite da Vam najprej zaželim eno srečno, zdravo ter zadovoljno leto, s čim manj vinogradniško-vinarskih preglavic.

Da bi bilo teh res čim manj, vam pošiljam vabilo na izobraževanje, kjer bo govora o škropilnih pristopih za čim bolj sonaravno varstvo vaših rastlin predvsem v vinogradništvu in sadjarstvu pred škodljivimi organizmi in čim boljši nanos ter s tem čim cenejše varstvo.

Vljudno vabljeni na izobraževanja!

Ps:

1.Drugi teden v četrtek bova imela s kolegom kratek webinar kar se tiče skrbi za rodovitnost tal v trajnih nasadih in možnostih predvsem mehanske obdelave med in v vrsti

2.Konec meseca bova s kolegico imela webinar o novih tolerantnih sortah vinske trte, ki postajajo aktualne in so bile lani na novo vpisane v sortno listo in o negi vina v tem času

Vabila za vsako predavanje Vam pošljem naknadno .

Lepo pozdravljeni!

 

Jernej MARTINČIČ, univ. dipl. inž. kmet.

Svetovalec specialist za vinogradništvo

 

 

 

 

VABILO

 

Varstvo pred boleznimi in škodljivci v trajnih nasadih je temeljno opravilo, ki združuje veliko znanj in veščin, potrebnih za kvaliteten pridelek. Ob tem pa moramo paziti tudi na ohranjanje tal, voda in zraka.

Najpogostejše težave pri obvladovanju zanašanja škropilnega oblaka v trajnih nasadih so največkrat posledica:

- pomanjkanja znanja,

- pomanjkljivega vzdrževanja pršilnikov,

- uporabe starih tipov pršilnikov, ki imajo omejene možnosti za nastavitev

parametrov pri uravnavanju zračnega toka,

- vremenskih razmer, ki nas pogosto privedejo do tega, da izvajamo varstvo tudi

v vetrovnih razmerah.

Vabimo vas na spletno predavanje – webinar z naslovom:

POSKUSIMO ZMANJŠATI ZANAŠANJE ŠKROPILNEGA OBLAKA PRI VARSTVU TRAJNIH NASADOV

Predavatelj:

Martin Mavsar, univ. dipl. inž. agr.

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Spletni seminar bo potekal v četrtek, 13. 1. 2022, ob 18. uri, po predhodni

registraciji in prijavi na:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ya4yN2gOSEqUixp-1mwmCQ

Po uspešni registraciji boste na elektronski naslov, ki ste ga vnesli v obrazec, dobili direktno povezavo na seminar.

Vljudno vabljeni!            

 

                  Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje:

                              mag. Zdenka Kramar, l.r.

 

 

PODELITEV NAZIVA ČASTNI ČLAN DRUŠTVA VINOGRADNIKOV TRŠKA GORA

Društvo vinogradnikov Trška gora je na 9.seji UO  sklenilo, da se Antonu Kumlju, na osnovi njegovega dolgoletnega dela in aktivnega sodelovanja na vseh akcijah in področjih delovanja društva, podeli naziv

ČASTNI ČLAN Društva vinogradnikov Trška gora  

Ker podelitev zaradi protikoronskih ukrepov na dogodku DVTG ni bila možna, ga je 22.12.2021  na domu obiskala delegacija DVTG v sestavi:  predsednik društva Marjan Lisac , podpredsednik Martin Blažič in tajnik Igor Bučar    in mu kot zaslužnemu članu s ponosom podelila plaketo in izkaznico častnega člana našega društva .

 

ČASTNI ČLAN KUMELJ ANTON


 

ČESTITAMO!

 

 

OCENJEVANJE MLADIH VIN DVTG ODPOVEDANO

 

OBVESTILO

 

Obveščamo vse člane Društva vinogradnikov Trška gora, da je zaradi trenutne epidemiološke situacije in ukrepov, predvideno ocenjevanje mladih vin 3.12.2021

odpovedano.

 

 

 Trška gora, 25.11.2021

 

 

 

   Tajnik DVTG:                  Predsednik DVTG:

   Igor Bučar,l.r.                   Marjan Lisac,l.r.

 

 

ODPOVED POHODA PO SLAKOVI POTI

 

ODPOVED POHODA PO SLAKOVI POTI IN POHODA PO OBRONKIH TRŠKE GORE

Spoštovani!

Zaradi povečanega epidemiološkega tveganja in nevarnosti širjenja nalezljive bolezni COVID – 19 smo se v Društvu vinogradnikov Trška gora odločili, da letošnjega Pohoda po Slakovi  poti in Pohoda po obronkih  Trške  gore, dne    6.11.2021ne izpeljemo. Tako organizatorji kot pohodniki si želimo, da bi pohod lahko potekal v ustaljeni obliki z druženjem, kulturnim programom, kulinaričnimi postojankami in kosilom ob koncu poti. Žal takega dogodka ne moremo izvesti .

V upanju, da se srečamo na Pohodu po Slakovi poti maja prihodnje leto, Vas lepo pozdravljamo in Vam želimo vse dobro. Ostanite zdravi !

Vabimo pa vas na posamične pohode po Trški gori in obisk Odprtih zidanic Trške gore.


Društvo vinogradnikov Trška gora

9. POHOD PO SLAKOVI POTI IN POHOD PO OBRONKIH TRŠKE GORE

20190504 093657

Generalni pokrovitelj pohoda:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

 

VABILO na POHOD PO SLAKOVI POTI

V soboto, 6. novembra 2021 vas vabimo na 9. POHOD PO SLAKOVI POTI, ki vsako leto poteka po stalno označeni Slakovi poti po Trški gori. Pohod je posvečen spominu na dolenjskega virtuoza na frajtonarici in legendi narodno zabavne glasbe, Lojzeta Slaka. Pohodna pot je krožna, označena, nezahtevna in je dolžine 8 km.

Za udeležbo na pohodu je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.                                                                                              

PROGRAM:

- Od 8h-9h prihod (izvoz iz AC Nm vzhod), parkiranje pri   

  Kmetijski šoli Grm, Sevno 13 in plačilo startnine (bon za hrano, 

  vrečka in kozarec)

- Ob 9.00 start – hoja do prve postojanke Vinotoč Teropšič.        

- Ob 11.h malica in kratek program pri cerkvi in

  spomeniku Lojzetu Slaku na Trški gori.

 

- Nadaljevanje pohoda do naslednjih postojank:

 

  Verčkove zidanice in Zidanice kmetijske šole.

- Povratek na startno mesto, kjer se pohod tudi zaključi.

Startnina: 10,00 EUR/osebo (vodenje, program, vrečka, kozarec, hrana, pijača)

Postojanke: 1. Start, Kmetijska šola GRM na Bajnofu, 2. Vinotoč Teropšič (okrepčila), 3. Trška gora, pri cerkvi oz. spomeniku Lojzetu Slaku (malica in kratek program), 4. Verčkova zidanica (spominki, okrepčila), 5. Zidanica Kmetijske šole Grm, (okrepčila).

Vabljeni!

Organizator pohoda:                                                          

Društvo vinogradnikov Trška gora, Novo mesto                            

SPLETNI SEMINAR: PRIPRAVA NA TRGATEV

Predavanje: Priprava na trgatev

 
 

Spoštovani!

Vabimo vas na spletni seminar na temo

»PRIPRAVA NA TRGATEV«

ki ga bomo izvedli v SREDO, 15.9.2021 ob 19:00. uri:

Da se nam boste lahko pridružili, se morate najprej registrirati.

To boste storili tako, da:

 • boste kliknili na spodnjo modro povezavo:

            https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tcMSWnv2TtO5wDLlJb7Caw

kjer se vam bo odprl kratek registracijski obrazec, ki bo od vas zahteval nekaj obveznih osnovnih podatkov:

1.           vrstica:     Ime; Priimek

2.           vrstica:     Elektronski naslov;  Potrditev elektronskega naslova (še enkrat vnesete vaš elektronski naslov)

3.           vrstica:     Naslov

4.           vrstica:     Kraj

Osnovne podatke potrebujemo za pripravo liste prisotnosti.

 • Ko boste te podatke vpisali, kliknete modri okvir z napisom Register
 • na vaš elektronski naslov boste prejeli potrditev o registraciji in ponovno modri tekst, kjer bo pisalo »Za vključitev v spletni seminar kliknite na to povezavo«. Slednjega boste kliknili in se nam boste pridružili v

SREDO, 15.9.2021 od 18.30 ure dalje.

Registracija je obvezna.

Zaželeno je, da se registrirate najkasneje do SREDE, 15.9.2021, do 12. ure.

Tudi pri prijavi na seminar vam svetujemo, da se prijavite najkasneje 15 minut pred pričetkom usposabljanja.

           S spoštovanjem,Ivanka Badovinac in Jernej Martinčič

 

VELIKI GABER - 49.TEDEN CVIČKA: IMENOVANJE KRALJA CVIČKA

20210710 170551

Zveza vinogradniških društev Dolenjske je v soboto, 10.7.2021 v Velikem Gabru organizirala zaključek 49.tedna cvička, s kronanjem kralja cvička in podelitvijo medalj najboljšim vinogradnikom. Na prireditev so bili povabljeni predstavniki društev in vinogradniki, ki so se udeležili ocenjevanja vin. Zaradi ukrepov epidemije, je bila prireditev zaprtega tipa. Prireditve so se udeležili tudi predstavniki našega društva. 

20210710 162307

20210710 162321

20210710 162351

20210710 162419

20210710 162423

20210710 162428

20210710 170403

20210710 170412

20210710 170542

20210710 170551

20210710 172747

20210710 172751

 

KONČNO ZAČETEK ODPRTIH ZIDANIC NA TRŠKI GORI

20210309 094254 001

V soboto, 13.3. 2021 in nedeljo 14.3. 2021 začetek Odprtih zidanic na Trški gori .

Odprte bodo naslednje zidanice:

 • zidanica Bašelj Darko
 • zidanica Redek
 • zidanica Vrček pušelšank pr botri Jožefini
 • zidanica pri cerkvi Krnc
 • vinska klet Colnar
 • vinotoč Teropšič
 • zidanica mestnega viničarja

Razpored odprtih zidanic je označena z rumeno nalepko na panojih na vstopnih točkah .

                                                               Predsednik DVTG

                                                                    Marjan Lisac

ODPRTE ZIDANICE 9.3.21

 

  Foto in tekst Igor Bučar

REZ TRTE V KOZINOVEM VINOGRADU

MALICA

V soboto, 28.2.2021, je Društvo vinogradnikov Trška gora na prošnjo župana Gregorja Macedonija organiziralo rez vinske trte v Kozinovem vinogradu. Mestna občina Novo mesto je  namreč v fazi nakupa omenjene zidanice. Slednji pripada obstoječi vinograd, ki pa je že nekaj časa zapuščen. Zato se je občina kot bodoči odgovorni lastnik  obrnila na DV Trška gora s prošnjo po začetni ureditvi vinograda.

DV Trška gora si prizadeva pridobiti v uporabo prostor za delovanje društva v obnovljeni zidanici, saj ga sedaj za svoje delovanje nima. Zato smo se na podlagi sklepa 6. korespondenčne seje UO DV Trška gora odločili pristopiti k izpeljavi reza vinske trte.

Člani, ki so se z veseljem in veliko dobre volje odzvali vabilu: Bučar Igor , Teropšič Dušan , Penca Janez , Mavrič Tone , Ljubo Murn , Jože Bašelj , Miran Struna, Anton  Kastrevc  in sin Luka, Dušan  Kastrevc  in sin Adam z dekletom Evo , Jože Žura , Andrej Eršte , Jože Redek , Jurij Redek , Peter Korene , Darko Bašelj , Jože Murgelj , Brane Pavlin in Urban Kramar – vodja kabineta župana.

Preberi več

OCENJEVANJE VIN DRUŠTVA VINOGRADNIKOV TRŠKA GORA

20200227 190259

Trška gora, 15.2.2021

SPOMLADANSKO OCENJEVANJE VIN DV TRŠKA GORA 

Obveščamo člane Društva vinogradnikov Trška gora, da bomo vina, ki jih boste prinesli v ocenjevanje, sprejemali v četrtek, 18.3.2021, od 16. do 19. ure v vinoteki Kmetijske šole Grm v Sevnem na Trški gori.

Vzorec vina oddajte v litrski steklenici z navojnim zamaškom. Steklenica mora biti označena z vrsto vina, imenom in naslovom vinogradnika ter vinsko gorico.

Ocenjevanje bo v petek, 19.3.2021, v prostorih KŠ Grm.
Prispevek za ocenjevanje vin za člane društva je 10 €/vzorec, za nečlane 15 €/vzorec. Pogoj je plačana članarina, ki jo boste lahko plačali tudi ob oddaji vzorca.

Komisija bo ocenjevala pod vodstvom Andreja Bajuka .

Udeležba na društvenem ocenjevanju in minimalna ocena 15,50 točk je obvezen predpogoj za sodelovanje na Tednu cvička!

Najbolje ocenjenim vzorcem cvička se bo na KGZS Nm preverila vsebnost alkohola.
Vzorcev vin se ne bo vračalo!

Podelitev priznanj in medalj bo na rednem Občnem zboru članov, ko bo to izvedljivo , glede na epidemiološke ukrepe !

           Tajnik DVTG:              Predsednik DVTG:

            Igor Bučar                    Marjan Lisac             

                        

KONTAKT

Društvo vinogradnikov Trška Gora

Sevno 13

8000 Novo mesto

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.