OBČNI ZBOR 2016

RednI letnI občnI zbor Društva vinogradnikov Trška gora je bil dne, 18. marca 2016 ob 18. uri v prostorih jedilnice Kmetijske šole na Bajnofu.

Prisotnih je bilo 78 članov in članic od 152, kolikor jih je bilo do takrat vpisanih kot aktivnih članov.

DNEVNI RED:

 1. Sprejem dnevnega reda
 2. Izvolitev organov zbora
 3. Obravnava in sprejem poročil (predsednika, blagajničarke in nadzornega odbora) za leto 2015
 4. Volitve članov UO, NO in DK
 5. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2016
 6. Razno

AD 1

Predsednik DV TG g. Jože Bašelj je predlagal dnevni red občnega zbora.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 2

Predsednik društva je podal predlog za organe zbora in sprejet je bil naslednji

SKLEP:

V organe zbora so bili izvoljeni:

-         Predsedujoči - g. Milan Jakše

-         Član – g. Jože Bašelj

-         Zapisnikarica – ga. Marjanca Kopač

-         Verifikacijska komisija: g. Redek Jože in g. Kalin Ivan

-         Overovatelja zapisnika: g. Peter Korene in g. Blažič Alojz-

AD3

Predsednik DV TG g. Jože Bašelj je podal poročilo o delu v letu 2015.

Poročilo je priloženo zapisniku in je njegov sestavni del.

Blagajničarka DV TG ga. Štefka Hribar je podala finančno poročilo za leto 2015.

Poročilo je priloženo zapisniku in je njegov sestavni del.

Predsednik NO DV TG ga. Zofija Redek je podala poročilo nadzornega odbora.

Poročilo je priloženo zapisniku in je njegov sestavni del.

Predsedujoči je dal vsa poročila v razpravo.

Razprave ni bilo, zato je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Sprejmejo se poročila:

-         Poročilo predsednika o poslovanju DV Trška gora,

-         Finančno poročilo, ki ga je izdelal FINSKATT, d.o.o.,

-         Poročilo blagajničarke za leto 2015,

-         Poročilo NO DV TG za leto 2015.

AD 4

Razpis za nadomestne člane UO in DK je potekal od 1.3. do 15. 3. 2016. Objavljen je bil na spletni strani društva. Upravni odbor je na svoji 14. Seji pregledal prijave in ugotovil, pregledal prijave in ugotovil, da sta se na novo prijavila na razpis dva kandidata in sicer g. Jurij Redek za disciplinsko komisijo in g. Marjan Lisac za upravni odbor.

Predsedujoči je odprl razpravo. Razprave ni bilo. Zato je dal predlog na glasovanje.

Občni zbor je sprejel naslednji

SKLEP:

Za člana UO DV Trška gora je bil soglasno izvoljen g. Marjan Lisac, za člana disciplinske komisije pa g. Jurij Redek.

AD 5

Predsednik društva je podal program dela za leto 2016.

Program je priložen zapisniku in je njegov sestavni del.

Predsednik je v svojem programu podal tudi dva predloga za izlet in sicer prvi predlog je bil na Bizeljsko - cena cca 35 €, drugi predlog pa Goriška Brda – cena cca 65 €.

Predsedujoči je dal program dela v razpravo. Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednja

SKLEPA:

 1. Sprejme se program dela za leto 2016.
 2. DV TG organizira za svoje člane izlet na BIZELJSKO.

AD 6

 1. Pod točko razno je podala kratko zahvalo in povabilo na otvoritev cvičkove klopice princesa Eva Somrak.
 2. Predsednik je povabil člane, da se prijavijo na kletarski tečaj, prijavljenih je 6 članov, izvedba tečaja bo le, če bo prijavljenih 20 slušateljev,
 3. Predsednik je pozval člane, da se prijavijo na računalniški tečaj »Spremljanje in vodenje del v vinogradu«, ki bi potekal v učilnici KŠ eno šolsko uro. Prijave zbira tajnica Marjanca Kopač.
 4. Predsednik je pozval princeso, da se pridruži pri podelitvi diplom za ocenjena vina.

Sledilo je podelitev priznanj in diplom za ocenjena vina.

 

DSC 0004

DSC 0006

DSC 0008

DSC 0009

DSC 0013

DSC 0014

DSC 0011

DSC 0015

DSC 0016

DSC 0017

IMG 0059

IMG 0061

IMG 0064

IMG 0065

IMG 0067

IMG 0068

DSC 0007

 

KONTAKT

Društvo vinogradnikov Trška Gora

Sevno 13

8000 Novo mesto

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.